Chief operating officer på svenska

Och ofta finns det svenska namn, som man egentligen skulle kunna använda,. Arbetsuppgift: Ansvarig inför styrelsen för den löpande förvaltningen . Vice VD förekommer inte på samma sätt som i Sverige.

I de där fall det finns en President får denna anses vara vice VD. Titeln används ju i allra högsta grad även på svenska men är det någon . Utläses: Chief operating officer (kallas även president). Vi har märkt att våra kunder är mer och mer inriktade på automatisering och effektivisering för att .

Jan Brockmann, Chief Operations Officer and RD hea Electrolux . Chief Operating Officer, Security Services North America. Executive Vice President and Chief of Staff. Executive Vice President, Chief Operating Officer.